ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 65/179 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 21 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ : (66) 2 246-9988 (Auto Line)

โทรสาร  : (66) 2 247-9944


สำนักงานฝ่ายขาย

เลขที่ 360 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 7 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : (66) 2 315-2828 ต่อ 133, 135, 136

โทรสาร  : (66) 2 315-2020


โรงงาน

เลขที่ 9/10 หมู่ 10 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

โทรศัพท์ : (66) 3 638-3500

โทรสาร : (66) 3 638-3533


เว็บไซต์ : www.ssttower.com

อีเมลล์ : sales@ssttower.com , sst@ssttower.com