บริษัท สยามสตีลทาวเวอร์ จำกัด

ให้บริการและผลิตสินค้าคุณภาพ ผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอันทันสมัย กับความรู้ความชำนาญ

ออกแบบ

เสาสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง, เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงเหล็กรับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย 

ผลิต

กำลังการผลิตเป็น 3,500 ตัน / เดือน พื้นที่ทำงาน 2x3,880 ตารางเมตร และพื้นที่ในการกองเก็บสินค้า 13,000 ตารางเมตร ได้ว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ทีมงาน

โดยช่างผู้ชำนาญงานมากประสบการณ์ ราคาและคุณภาพงาน ตามความต้องการของลูกค้า